Selasa, 14 Disember 2010

60 Pintu Pahala dan Pelebur Dosa60 PINTU PAHALA DAN PELEBUR DOSA


Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, shalawat dan salam semoga
tetap tercurah kepada Nabi dan utusan yang paling mulia.

Risalah ini ditujukan kepada setiap muslim yang beribadah kepada Allah
semata dan tidak mempersekutukan- Nya dengan sesuatu apapun. Tujuan
utama bagi setiap muslim adalah ia keluar meninggalkan dunia fana ini
dengan ampunan Allah dari segala dosa sehingga Allah tidak menghisabnya
pada hari Kiamat, dan memasukkannya ke dalam syurga kenikmatan, hidup
kekal didalamnya, selama-lamanya.

Di dalam risalah yang sederhana ini disampaikan beberapa amalan yang
dapat melebur dosa dan membawa pahala yang besar, yang kesemuanya
bersumber dari hadis-hadis yang shahih. Kita bermohon kepada Allah yang
Maha Hidup, yang tiada Tuhan yang haq selain Dia, untuk menerima segala
amalan kita. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1. TAUBAT

"Barangsiapa yang bertaubatbat sebelum matahari terbit dari barat,
niscaya Allah akan mengampuninya" HR. Muslim, No. 2703.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama
ruh belum sampai ketenggorokan" .

2. KELUAR UNTUK MENUNTUT ILMU

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah
memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju syurga" HR. Muslim,
No. 2699.

3. SENANTIASA MENGINGAT ALLAH

"Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang terbaik,
tersuci disisi Allah, tertinggi dalam tingkatan derajat, lebih utama
daripada mendermakan emas dan perak, dan lebih baik daripada menghadapi
musuh lalu kalian tebas batang lehernya, dan mereka pun menebas batang
leher kalian. Mereka berkata: "Tentu", lalu beliau bersabda: ( Zikir
kepada Allah Ta`ala )" HR. At Turmidzi, No. 3347.

4. BERBUAT YANG MA`RUF DAN MENUNJUKKAN JALAN KEBAIKAN

"Setiap yang ma`ruf adalah shadaqah, dan orang yang menunjukkan jalan
kepada kebaikan (akan mendapat pahala) seperti pelakunya" HR. Bukhari,
Juz. X/ No. 374 dan Muslim, No. 1005.

5. BERDA`WAH KEPADA ALLAH

"Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk (kebaikan), maka
baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi
pahala mereka sedikitpun" HR. Muslim, No. 2674.

6. MENGAJAK YANG MA`RUF DAN MENCEGAH YANG MUNGKAR
"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah
ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka
dengan lisannya, jika ia tidak mampu (pula) maka dengan hatinya dan itu
adalah selemah-lemahnya iman" HR. Muslim, No. 804.

7. MEMBACA AL QURAN

"Bacalah Al Qur`an, kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat
untuk memberikan syafa`at kepada pembacanya" HR. Muslim, No. 49.

8. MEMPELAJARI AL QUR`AN DAN MENGAJARKANNYA

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur`an dan
mengajarkannya"
HR. Bukhari, Juz. IX/No. 66.

9. MENYEBARKAN SALAM

"Kalian tidak akan masuk syurga sehingga beriman, dan tidaklah kalian
beriman (sempurna) sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukan suatu
amalan yang jika kalian lakukan akan menumbuhkan kasih sayang di antara
kalian? (yaitu) sebarkanlah salam"
HR. Muslim, No.54.

10. MENCINTAI KERANA ALLAH

"Sesungguhnya Allah Ta`ala berfirman pada hari kiamat: (Di manakah
orang-orang yang mencintai kerana keagungan-Ku? Hari ini Aku akan
menaunginya dalam naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan selain
naungan-Ku) " HR. Muslim, No. 2566.

11. MENZIARAHI ORANG SAKIT

"Tiada seorang muslim pun menziarahi orang muslim yang sedang sakit pada
pagi hari kecuali ada 70.000 malaikat bershalawat kepadanya hingga ke
petang , dan apabila ia menjenguk pada petang harinya mereka akan
shalawat kepadanya hingga ke pagi dan akan diberikan kepadanya sebuah
taman di syurga" HR. Tirmidzi, No. 969.

12. MEMBANTU MELUNASI HUTANG

"Barangsiapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah
akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat" HR. Muslim, No.2699.

13. MENUTUP AIB ORANG LAIN

"Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali
Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat" HR. Muslim, No. 2590.

14. MENYAMBUNG SILATURRAHIM

"Silaturrahim itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata:
"Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan
dengannya, dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan
hubungan dengannya"
HR. Bukhari, Juz. X/No. 423 dan HR. Muslim, No. 2555.

15. BERAKHLAK YANG BAIK

"Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan
manusia ke dalam syurga, maka beliau menjawab: "Bertakwa kepada Allah
dan berbudi pekerti yang baik"
HR. Tirmidzi, No. 2003.

16. JUJUR

"Hendaklah kalian berlaku jujur kerana kejujuran itu menunjukan kepada
kebaikan, dan kebaikan menunjukan jalan menuju syurga"
HR. Bukhari Juz. X/No. 423 dan HR. Muslim., No. 2607.

17. MENAHAN MARAH

"Barangsiapa menahan marah padahal ia mampu menampakkannya maka kelak
pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan
menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai" HR. Tirmidzi, No.
2022.

18. MEMBACA DOA PENUTUP MAJLIS

"Barangsiapa yang duduk dalam suatu majlis dan banyak terjadi di
dalamnya kegaduhan lalu sebelum berdiri dari duduknya ia membaca doa:

(Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa Tidak
ada Ilah (Tuhan) yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun
dan bertobat kepada-Mu) melainkan ia akan diampuni dari dosa-dosanya
selama ia berada di majlis tersebut"
HR. Tirmidzi, Juz III/No. 153.

19. SABAR

"Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim baik berupa malapetaka,
kegundahan, rasa letih, kesedihan, rasa sakit, kesusahan walaupun hanya
duri yang menusuknya kecuali Allah akan melebur dengannya
kesalahan-kesalahan nya" HR. Bukhari, Juz. X/No. 91.

20. BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA

"Sangat celaka, sangat celaka, sangat celaka...! Kemudian ditanyakan:
Siapa ya Rasulullah?, beliau bersabda: (Barangsiapa yang mendapati kedua
orang tuanya atau salah satunya di masa lanjut usia kemudian ia tidak
bisa masuk syurga))" HR. Muslim, No. 2551.

21. BERUSAHA MEMBANTU PARA JANDA DAN MISKIN

"Orang yang berusaha membantu para janda dan fakir miskin sama halnya
dengan orang yang berjihad di jalan Allah" dan saya (perawi-pent)
mengira beliau berkata: (Dan seperti orang melakukan qiyamullail yang
tidak pernah jemu, dan seperti orang berpuasa yang tidak pernah berbuka"
HR. Bukhari, Juz. X/No. 366.

22. MENANGGUNG BEBAN HIDUP ANAK YATIM

"Saya dan penanggung beban hidup anak yatim itu di syurga seperti
begini," seraya Rasullah SAW menunjukan kedua jarinya: jari telunjuk dan
jari tengah.HR. Bukhari, Juz. X/No. 365.

23. WUDHU

"Barangsiapa yang berwudhu, kemudian ia memperbagus wudhunya maka
keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya, hingga keluar dari ujung kukunya"
HR. Muslim, No. 245.

24. BERSYAHADAT SETELAH BERWUDHU

(Barangsiapa berwudhu` lalu memperbagus wudhu`nya kemudian ia
mengucapkan:

(Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah tiada sekutu
bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya,Ya Allah
jadikanlah aku termasuk orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk
orang-orang yang bersuci," maka dibukakan baginya pintu-pintu syurga dan
ia dapat memasukinya dari pintu mana saja yang ia kehendaki"
HR. Muslim, No. 234.

25. MENGUCAPKAN DOA SETELAH AZAN

"Barangsiapa mengucapkan doa ketika ia mendengar seruan azan:


(Ya Allah pemilik panggilan yang sempurna dan solat yang ditegakkan,
berilah Muhammad wasilah (derajat paling tinggi di syurga) dan
kelebihan, dan bangkitkanlah ia dalam kedudukan terpuji yang telah
Engkau janjikan kepadanya) maka ia berhak mendapatkan syafa`atku pada
hari kiamat"
HR. Bukhari, Juz. II/No. 77.

26. MEMBANGUN MASJID

"Barangsiapa membangun masjid kerana mengharapkan keredhaan Allah maka
dibangunkan baginya yang serupa di syurga" HR. Bukhari, No. 450.

27. BERSIWAK
"Seandainya ia tidak mempersulit umatku nescaya saya perintahkan mereka
untuk bersiwak pada setiap solat" HR. Bukhari II/No. 331 dan HR. Muslim,
No. 252.

28. PERGI KE MASJID

"Barangsiapa berangkat ke masjid pada waktu pagi atau petang, nescaya
Allah mempersiapkan baginya tempat persinggahan di syurga setiap kali ia
berangkat pada waktu pagi atau petang" HR. Bukhari, Juz. II/No. 124 dan
HR. Muslim, No. 669.

29. SOLAT LIMA WAKTU

"Tiada seorang muslim kedatangan waktu solat fardhu kemudian ia
memperbagus wudhunya, kekusyukkannya dan rukuknya kecuali hal itu
menjadi pelebur dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya selama ia tidak
melakukan dosa-dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku sepanjang masa"
HR. Muslim, No. 228.

30. SOLAT SUBUH DAN ASAR

"Barangsiapa solat pada dua waktu pagi dan petang (subuh dan ashar) maka
ia masuk syurga" HR. Bukhari, Juz. II/No. 43.

31. SOLAT JUMAAT

"Barangsiapa berwudhuk lalu memperindahnya, kemudian ia menghadiri solat
Jum`at, mendengar dan menyimak (khutbah) maka diampuni dosanya yang
terjadi antara Jumaat u dengan Jumaat yang lain dan ditambah lagi tiga
hari" HR. Muslim, 857.

32. SAAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN PADA HARI JUMAAT

"Pada hari ini terdapat suatu saat bilamana seorang hamba muslim
bertepatan dengannya sedangkan ia berdiri solat seraya bermohon kepada
Allah sesuatu, tiada lain ia akan dikabulkan permohonannya"
HR. Bukhari, Juz. II/No. 344 dan HR. Muslim, No. 852.

33. MENGIRINGI SOLAT FARDHU DENGAN SOLAT SUNAT RAWATIB

"Tiada seorang hamba muslim solat kerana Allah setiap hari 12 rakaat
sebagai solat sunat selain solat fardhu, kecuali Allah membangunkan
baginya rumah di syurga"
HR. Muslim, No. 728.

34. SOLAT 2 (DUA) RAKAAT SETELAH MELAKUKAN DOSA

"Tiada seorang hamba yang melakukan dosa, lalu ia berwudhuk dengan
sempurna kemudian berdiri melakukan solat 2 rakaat, lalu memohon ampunan
Allah, melainkan Allah mengampuninya" HR. Abu Daud, No.1521

35. SOLAT MALAM

"Solat yang paling afdhal setelah solat fardhu adalah solat malam"
HR. Muslim, No. 1163.

36. SOLAT DHUHA

"Setiap sendi dari salah seorang di antara kalian pada setiap paginya
memiliki kewajiban sedekah, sedangkan setiap tasbih itu sedekah, setiap
tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu
sedekah, memerintahkan kepada yang makruf itu sedekah dan mencegah dari
yang mungkar itu sedekah, tetapi semuanya itu dapat terpenuhi dengan
melakukan solat 2 rakaat dhuha" HR. Muslim, No. 720.

37. SELAWAT KEPADA NABI SAW

"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah membalas
shalawatnya itu sebanyak 10 kali" HR. Muslim, No. 384.

38. PUASA

"Tiada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah
menjauhkannya (kerana puasa itu) dari neraka selama 70 tahun" HR.
Bukhari, Juz. VI/No. 35.

39. PUASA 3 (TIGA) HARI PADA SETIAP BULAN

"Puasa 3 (tiga) hari pada setiap bulan merupakan puasa sepanjang masa"
HR. Bukhari, Juz. IV/No. 192 dan HR. Muslim, No. 1159.

40. PUASA 6 (ENAM) HARI PADA BULAN SYAWAL

"Barangsiapa melakukan puasa Ramadhan, lalu ia mengiringinya dengan
puasa 6 hari pada bulan Syawal maka hal itu seperti puasa sepanjang
masa"
HR. Muslim, 1164.

41. PUASA ARAFAH

"Puasa pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) dapat melebur (dosa-dosa) tahun
yang lalu dan yang akan datang" HR. Muslim, No. 1162.

42. PUASA ASYURA

"Dan dengan puasa hari Asyura (10 Muharram) saya berharap kepada Allah
dapat melebur dosa-dosa setahun sebelumnya" HR. Muslim,No. 1162.

43. MEMBERI HIDANGAN BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA

"Barangsiapa yang memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa maka
baginya pahala seperti pahala orang berpuasa itu, dengan tidak
mengurangi pahalanya sedikitpun" HR. Tirmidzi, No. 807.

44. SOLAT DI MALAM LAILATUL QADR

"Barangsiapa mendirikan solat di (malam) Lailatul Qadr kerana iman dan
mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu"
HR. Bukhari Juz. IV/No. 221 dan HR. Muslim, No. 1165.

45. SEDEKAH

"Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api"
HR. Tirmidzi, No. 2616.

46. HAJI DAN UMRAH

Dari umrah ke umrah berikutnya merupakan kaffarah (penebus dosa) yang
terjadi di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan
baginya kecuali syurga" HR. Muslim, No. 1349.

47. BERAMAL SOLEH PADA 10 HARI BULAN DZULHIJJAH

"Tiada hari-hari, beramal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah
daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Para
sahabat bertanya: "Dan tidak (pula) jihad di jalan Allah? Beliau
bersabda: "Tidak (pula) jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar
dengan jiwa dan hartanya kemudian ia tidak kembali lagi dengan membawa
sesuatu apapun"
HR. Bukhari, Juz. II/No. 381.

48. JIHAD DI JALAN ALLAH

"Bersiap siaga satu hari di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia
dan seisinya, dan tempat pecut salah seorang kalian di syurga adalah
lebih baik daripada dunia dan seisinya" HR. Bukhari, Juz. VI/No. 11.

49. INFAQ DI JALAN ALLAH

"Barangsiapa membantu persiapan orang yang berperang maka ia (termasuk)
ikut berperang, dan barangsiapa membantu mengurusi keluarga orang yang
berperang, maka iapun (juga) termasuk ikut berperang" HR. Bukhari,
Juz.VI/No. 37 dan HR. Muslim, No. 1895.

50. MENYEMBAHYANGKAN MAYAT DAN MENGIRINGI JENAZAH

"Barangsiapa ikut menyaksikan jenazah sampai disolatkan maka ia
memperoleh pahala satu qirat, dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai
dikubur maka baginya pahala dua qirat. Lalu dikatakan: "Apakah dua qirat
itu?", beliau menjawab: (Seperti dua gunung besar)" HR. Bukhari, Juz.
III/No. 158.

51. MENJAGA LIDAH DAN KEMALUAN

"Siapa yang menjamin bagiku "sesuatu" antara dua dagunya dan dua
selangkangannya, maka aku jamin baginya syurga"
HR. Bukhari, Juz. II/No. 264 dan HR. Muslim, No. 265.

52. KEUTAMAAN MENGUCAPKAN LAA ILAHA ILLALLAH DAN SUBHANALLAH WA BI
HAMDIH
"Barangsiapa mengucapkan:

((لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ)) sehari seratus kali, maka baginya seperti memerdekakan 10 budak,
dan dicatat baginya 100 kebaikan,dan dihapus darinya 100 kesalahan,
serta doanya ini menjadi perisai baginya dari syaithan pada hari itu
sampai petang. Dan tak seorangpun yang mampu menyamai hal itu, kecuali
seseorang yang melakukannya lebih banyak darinya". Dan beliau bersabda:
"Barangsiapa mengucapkan: ( Subhanallah wa Bi Hamdih) satu hari 100
kali, maka dihapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan"
HR. Bukhari, Juz. II/No. 168 dan HR. Muslim, No. 2691.

53. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DARI JALAN

"Saya telah melihat seseorang bergelumang di dalam kenikmatan syurga
dikeranakan dia memotong pohon dari tengah-tengah jalan yang mengganggu
orang-orang" HR. Muslim.

54. MENDIDIK ANAK PEREMPUAN

"Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, di mana ia melindungi,
menyayangi, dan menanggung beban kehidupannya maka ia pasti akan
mendapatkan syurga" HR. Ahmad dengan sanad yang baik.

55. BERBUAT BAIK KEPADA HAIWAN

"Ada seseorang melihat seekor anjing yang menjilat-jilat debu kerana
kehausan maka orang itu mengambil sepatunya dan memenuhinya dengan air
kemudian meminumkannya pada anjing tersebut, maka Allah berterimakasih
kepadanya dan memasukkannya ke dalam syurga" HR. Bukhari.

57. MENINGGALKAN PERDEBATAN

"Aku adalah pemimpin rumah di tengah syurga bagi siapa saja yang
meninggalkan perdebatan padahal ia dapat memenangkannya" HR. Abu Daud.

58. MENGUNJUNGI SAUDARA-SAUDARA SEIMAN

Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang para penghuni syurga?
Mereka berkata: "Tentu wahai Rasulullah", maka beliau bersabda: "Nabi
itu di syurga, orang yang jujur di syurga, dan orang yang mengunjungi
saudaranya yang sangat jauh dan dia tidak mengunjunginya kecuali kerana
Allah maka ia di syurga") Hadits hasan, riwayat At-Thabrani.

59. KETAATAN SEORANG ISTERI TERHADAP SUAMINYA

"Apabila seorang perempuan menjaga solatnya yang lima waktu, berpuasa di
bulan Ramadhan, dan menjaga kemaluannya serta menaati suaminya maka ia
akan masuk syurga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki" HR. Ibnu
Hibban, hadits shahih.

60. TIDAK MEMINTA-MINTA KEPADA ORANG LAIN

"Barangsiapa yang menjamin dirinya kepadaku untuk tidak meminta-minta
apapun kepada manusia maka aku akan jamin ia masuk syurga"
Hadits shahih, riwayat Ahlus Sunan.


Judul Asli: 60 باباً من أبواب الأجر وكفارات الخطايا - دار الوطن
Diterjemahkan oleh: Abdurrauf Amak Lc

0 ulasan:

Catat Ulasan

Template by:
Free Blog Templates